Skip to Content

Provincie geeft 119 985 EUR subsidie voor hefboomprojecten sociaal ondernemerschap

Provincie Oost-Vlaanderen geeft een maximumbedrag van 20 000 EUR aan zes projecten die vertrekken vanuit een samenwerking tussen een sociale-economie-onderneming en een reguliere onderneming. Met die subsidie kunnen de bedrijven in 2021 samen werk maken van een creatief product of een vernieuwende dienst die de professionalisering van hun kennis en vaardigheden een boost geeft.

"Met deze subsidie willen we het sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug geven. Het uitgangspunt is dan ook dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit de sociale economie de handen in elkaar slaan en samen een hefboom creëren in ondernemerschap. De geselecteerde projecten hebben alvast alles in huis om dat waar te maken. Ze kunnen dankzij de subsidie verder concreet aan de slag."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

Goedgekeurde projecten

Nieuwe productielijnen en extra tewerkstelling door installatie afvulsysteem vloeistoffen

Maatwerkbedrijf Ryhove en bedrijf Hesse, producent van lakken en beitsen, werken samen voor het printen en labelen van de etiketten van kleursample kits (lakken, beitsen, oliën, verdunners en harders). De installatie van een afvulsysteem voor vloeistoffen op de werkvloer van maatwerkbedrijf Ryhove creëert nieuwe productielijnen en extra tewerkstelling voor het maatwerkbedrijf en zet in op lokale productie en korte keten.

Grotere inzetbaarheid van maatwerkers in een hoogtechnologische productie

Maatwerkbedrijf MAAAT en bedrijf Penne, een mondiale toeleverancier van metalen geperste onderdelen, werken nu al samen. Door maatwerkers op een ‘camerawerkpost’ in te zetten, worden zij ook inzetbaar voor onderdelen die een extra manuele handeling vragen. Zo kunnen zij ook aan de slag in een technisch hoogstaande productieomgeving.

Japanse duizendknoop wordt grondstof

Releaf bv uit Gent werkt samen met maatwerkbedrijf Pro Natura voor het aanvoeren en verhakselen van de Japanse Duizendknoop. Door deze samenwerking en de aankoop van een pers en hamermolen kunnen grotere volumes verwerkt worden. Zo kan de Vlaamse markt van producenten die Japanse Duizendknoop gebruiken, bediend worden.

Innovatieve retourlogistiek - koffiegruis als testcase

Koffiegruis kan als grondstof gebruikt worden voor tal van circulaire toepassingen zoals zeep, plaatmateriaal, inkt, … Dit project wil de fijnmazige inzameling van koffiegruis bij KMO’s en horecazaken per fietscargo of CNG bestelwagen (op aardgas) testen in Gent. Voor het opzetten van een innovatieve logistiek, slaan Glimps.bio en fietskoerierdienst Grinta van maatwerkbedrijf Groep Intro de handen in elkaar.

Van Eyck is here (to stay)

Een aanzienlijk aantal banners dat gebruikt werd als promomateriaal van ‘OMG Van Eyk was here’ wordt grondstof voor het ontwikkelen van designproducten (schoudertassen, magazinedragers, ligstoelen, …) uit gerecycleerd materiaal. Hiervoor werkt Volmaakt samen met maatwerkbedrijf Labeur en Open Plaats vzw.

Multifietskoerierdienstenhub Ninove

Een hub voor fietskoerierdiensten afgestemd op de meer landelijke regio (omgeving Ninove) wordt opgericht. Vanuit één servicepunt zullen alle mogelijke types van fietskoerierdiensten (postfietsvervoer, cargofietsvervoer, bulkfietsvervoer, …) aangeboden en gematched worden. Maatwerkbedrijf Steunpunt Welzijn, Werkpunt Ninove, Publiburo nv en Belgolivery bv werken hiervoor samen.

Nieuwe oproep in 2021

In het voorjaar wordt een nieuwe oproep gelanceerd. Ondernemers of KMO's met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen ook in 2022 een subsidie ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal 20 000 EUR. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke beleidsmedewerker Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent