Provincie geeft 119 138 EUR subsidies aan zes innovatieve landbouwprojecten

Thema voor 2023 is Oogst-Vlaanderen

De Provincie ondersteunt vzw’s, verenigingen en lokale besturen die een vernieuwend idee hebben dat de land- en tuinbouw kan versterken of optimaliseren. De Provincie riep daarvoor in 2020 een subsidiereglement in het leven. In 2022 was het thema ‘lokaal kopen en genieten’.

"De Provincie kende in 2022 in totaal 119 138 EUR subsidies toe aan zes innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. De projecten stimuleren en versterken lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met duurzame logistiek, lokale productie én afzet, in kaart brengen voedselverliezen, consumentgericht en kringloopdenken als verschillende uitgangspunten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Overzicht van de goedgekeurde projecten 2022

  • Duurzaam vervoer van producten van veld tot vork (Urban Waterway Logistics vzw)
  • Rodelandbrood (Lokaal bestuur Merelbeke)
  • Measure what you treasure (Foodwin vzw)
  • Seizoensoptimalisatie in biologische bloementeelt versterkt lokale afzet (Proefcentrum voor sierteelt vzw)
  • Introductie en consumentenonderzoek van lokaal geteelde gember voor de korte keten (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw)
  • Herstellende landbouw met bescherming van lokaal levend erfgoed in het Waasland (Pomona vzw)

Meer info over deze projecten is terug te vinden in de bijgevoegde PDF

Oogst-Vlaanderen is thema in 2023

In juni 2022 lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen het voedselplan Oogst-Vlaanderen. Met Oogst-Vlaanderen wil de Provincie lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen stimuleren. Daarnaast wil ze inzetten op een leefbare en duurzame land- en tuinbouw met ruimte voor lokale productie en consumptie van voedsel en ook sierteelt. Het voedselplan is een dynamisch plan en bundelt de voedselgerelateerde ambities en acties van de Provincie Oost-Vlaanderen.

In 2023 is Oogst-Vlaanderen het thema voor subsidieaanvragen binnen het reglement Innovatieve projecten in de land- en tuinbouw.

Naast verenigingen of vzw’s kunnen ook lokale besturen een beroep doen op deze subsidie.

Subsidieaanvragen moeten minstens een maand voor aanvang van het project worden ingediend. De projectsubsidie bedraagt minimum 2 500 en maximaal 25 000 EUR. De maximale looptijd van een project is 18 maanden.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/subsidie-innovatieve-projecten.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent