Skip to Content

Provincie en Zele ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

Veilige fietsroutes zijn voor alle fietsers belangrijk. Er is een grote nood aan een overzicht van de veiligste (fiets)routes naar het werk, school, verenigingen, winkels, sportvoorzieningen, … Daarom investeerden Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Zele in de ontwikkeling van een fietsroutekaart. Deze kaart moet alle fietsers aanmoedigen om de fiets te gebruiken en veilig hun bestemming te bereiken.

Gemeente Zele is begaan met de verkeersveiligheid van haar inwoners en de vele fietsers. De voorbije jaren investeerde de gemeente, onder andere met steun van de Provincie, flink in de verbetering van de fietsinfrastructuur. Door middel van een actieplan wil de gemeente ook in de toekomst bestaande knelpunten aanpakken. Bovendien treedt er vanaf 1 juli 2022 in het centrum van Zele een verkeerscirculatieplan met een testfase van 1 jaar in werking. Dit zou de veiligheid voor fietsers in een aantal centrumstraten sterk moeten verbeteren.

De fietsroutekaart

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en fietswegen;
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen bij het oversteken;
  • vertrekt van de routes, knelpunten en mogelijke oplossingen die fietsers ingaven op de Website van de Fietstrack van UGent.

De fietsroutekaart kan enkel online via Fietsroutes Oost-Vlaanderen of Fietstrack (ugent.be) worden geraadpleegd.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken om op een veilige manier hun bestemming te bereiken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking

Voor de opmaak van de fietsroutekaart kregen de Provincie en gemeente Zele hulp van de inwoners, die routes en gevaarlijke punten in kaart brachten. Samen met de politie en lokale stakeholders (in Zele: leden van de Verkeerscommissie) werd vervolgens bekeken hoe een aantal van deze gevaarlijke punten konden worden vermeden via alternatieve routes. De UGent participeerde in het digitale aspect van het project via de website ‘Fietstrack’, het resultatenrapport en ook via een actieve inbreng op de stakeholdersvergaderingen.

Fietsroutekaarten voor de hele provincie

Van 2008 tot 2020 liep het project ‘Schoolroutekaarten’, waaraan 44 gemeenten deelnamen. Vanaf 2021 werd dit initiatief uitgebreid naar kaarten voor alle fietsers en fietsroutes: de ‘Fietsroutekaarten’. Naast in Zele loopt de opmaak momenteel ook in Buggenhout, Erpe-Mere, Gent (Mariakerke/Rooigem), Geraardsbergen en Lede.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor het aanleggen van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciale fietsbeleid.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Simon Laureys Team Infrastructuur & Mobiliteit, gemeente Zele
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Simon Laureys Team Infrastructuur & Mobiliteit, gemeente Zele
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent