Provincie en UNIZO lanceren coachingstraject 'De laatste laat het licht aan'

De Provincie Oost-Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen bieden coachingstrajecten aan voor ondernemers die hun zaak willen versterken. Deelnemende ondernemers krijgen individuele begeleiding van een UNIZO-coach. De Provincie springt financieel bij om de kostprijs te drukken voor de ondernemers.

Je kent ze wel, de dorpen waar vroeger zeven cafés, twee bakkers, een krantenwinkel, een bloemenwinkel, meerdere banken, een apotheker, een fietsenwinkel en een optieker waren. Anno 2023 zijn de zelfstandigen in zo’n dorpen vaak uitgedund tot een sterke kern van twee à drie handelszaken: die ene topslager, die gepassioneerde fietsenmaker en die horecazaak die is uitgegroeid tot vaste waarde. Het zijn die overblijvers die via de actie 'De laatste laat het licht aan' extra worden ondersteund.

Handelskernversterking van onderuit

De Provincie zet in op kernversterking: leefbare dorpen en kernen zowel vanuit economisch, ruimtelijk als maatschappelijk perspectief.

"In maart 2023 gaf de provincieraad haar goedkeuring voor het ontwerp van het beleidsplan ruimte met daarin de richtlijnen voor (be)leefbare kernen. Maar de Provincie voorziet al langer inhoudelijke ondersteuning via de opmaak van gemeentelijke detailhandelsplannen en buurtenmonitors, en via een screening van het lokale ondernemersbeleid. We voorzien financiële ondersteuning voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten en lokale handels- en horecaverenigingen om gerichte acties uit te werken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand.

Door zestien coachingstrajecten aan te bieden, richten UNIZO en de Provincie zich tot die ondernemers gevestigd in eerder kleinere handelskernen. Winkelhieren is ondertussen een begrip geworden en de meeste lokale overheden doen heel wat om de commerciële leegstand een halt toe te roepen.  

“Ondernemers staan voor diverse uitdagingen. Een UNIZO-coach maakt hen klaar voor de toekomst. Door te kijken hoe ze meer klanten kunnen aantrekken of door samen na te gaan welke soort klanten en producten het meest winstgevend zijn. Maar ook hoe ze hun cashflow verbeteren, hoe ze de website aanpassen en aanwezig kunnen zijn op sociale media. Niet het minst is ook een goede work-life balance belangrijk"

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen.

Individuele ondernemersbegeleiding 

Concreet wordt elke ondernemer gedurende vijf uur individueel begeleid door een UNIZO-coach. Om de timing, maar vooral de uitdagingen en verwachtingen scherp te stellen, wordt vooraf een intakegesprek gehouden. Nadien ontvangt de ondernemer een individueel actieplan.

De ondernemer betaalt zelf een fractie van de effectieve kostprijs, namelijk 99 EUR exclusief btw. De Provincie Oost-Vlaanderen betaalt het resterende aandeel. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via unizo.be/de-laatste-laat-het-licht-aan.

Voor ondernemers en lokale besturen

Deze samenwerking tussen de Provincie en UNIZO richt zich niet alleen tot de ondernemers, maar genereert ook input voor het provinciaal en lokaal detailhandelsbeleid. Een win-win dus voor ondernemers én besturen: hoe gaan ze de verschraling van handels- en horecazaken tegen? Wat zijn bepalende factoren? Welke incentives zijn nodig? Op welke manier kunnen lokale besturen worden ondersteund? Deze en meer vragen zullen worden beantwoord in een rapport met conclusies en aanbevelingen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Kathy Gillis dienst Ondernemen & Innovatie
Hannah Van Ootegem UNIZO Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Kathy Gillis dienst Ondernemen & Innovatie
Hannah Van Ootegem UNIZO Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent