Provincie en stad Sint-Niklaas lanceren twee nieuwe publicaties over art deco

Open Monumentendag in Sint-Niklaas staat dit jaar volledig in het teken van art deco. Deze bouwstijl heeft op diverse plaatsen in de stad schitterende pareltjes achter gelaten. Met dank aan creatieve architecten, rijke textielbaronnen, handelaars en religieuzen, …

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas sloegen de handen in elkaar om dit erfgoed in de kijker te zetten door de uitgave van twee nieuwe publicaties over de architectuur van het interbellum.

Het interbellum is historisch gezien een zeer bewogen periode. Op de naweeën van de Eerste Wereldoorlog volgden de voorspoedige jaren 1920, waarin het optimisme weer de bovenhand haalde. Het was voor de stad Sint-Niklaas een gouden periode. De infrastructuur en het merendeel van de bedrijven waren gespaard gebleven in de Groote Oorlog, zodat de economische activiteit vrij vlug opnieuw op gang kwam. Tegelijk werkte men plannen uit om de nog braakliggende gronden aan de rand van het centrum om te vormen tot nieuwe woonwijken, aangelegd in hoofdzaak voor de burgerij. Die welvarende klasse bouwde schitterende huizen in de meest trendy stijl van die tijd: de art deco.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “Als provinciebestuur hechten wij zeer veel belang aan de betere bekendmaking van het bouwkundig erfgoed. Dit doen we onder meer door het uitgeven van publicaties. Al in 1998 gaf ons bestuur een eerste publicatie uit over deze boeiende stijlperiode in Sint-Niklaas. Sindsdien zijn we bijna 20 jaar verder: tijd ook om een bilan op te maken.”

Dezelfde auteur als toen, Anthony Demey, zelf Sint-Niklazenaar en bewoner van een interbellumwoning, nam de taak op zich om dit overzicht te maken. Hij bestudeerde opnieuw alle bouwaanvragen en kon daardoor de data nog verfijnen. Alle gebouwen werden ook opnieuw gefotografeerd. Dit resulteerde in een fraaie publicatie, Art deco in Sint-Niklaas, uitgegeven door het Oost-Vlaams provinciebestuur in de reeks Kleine Cultuurgidsen. Dankzij de nieuwe beschrijvingen en de vele fraaie foto’s groeide deze gids uit tot een onmisbaar naslagwerk voor ieder die interesse heeft in het interbellum in Sint-Niklaas.

Aansluitend tekende Geert De Bock, hoofd dienst toerisme van de stad Sint-Niklaas, een wandeltraject uit langsheen de mooiste panden van deze bouwstijl in de stad. Dit wandeltraject verscheen in de reeks Erfgoedsprokkels, kleine handzame brochuurtjes, uitgegeven door het provinciebestuur, die het Oost-Vlaams erfgoed op een heel toegankelijke manier op de kaart zetten.

De publicaties worden uitgegeven door het provinciebestuur in samenwerking met het stadsbestuur van Sint-Niklaas en zijn vanaf 23 augustus verkrijgbaar in het toeristisch infopunt, Grote Markt 45 in Sint-Niklaas. De kleine cultuurgids kan je ook bestellen via de website www.oost-vlaanderen.be/cultuurpublicaties. De kleine cultuurgids kost 7 EUR zonder verzendkosten. De erfgoedsprokkel kost 1 EUR.

 

Contacteer ons
Gedeputeerde Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent