Provincie en Stad Ninove organiseren infomoment over Fabeltasite

zaterdag 24 juni 2017 - 14 tot 18 uur

De Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Ninove en de eigenaar werken samen aan een toekomstvisie voor de Fabeltasite, waarbij de mening van de Ninovieter een belangrijke rol speelt.

Op zaterdag 24 juni organiseren de stad Ninove en de Provincie Oost-Vlaanderen een publieksmoment over de Fabeltasite. Ze presenteren er in het oud stadhuis de resultaten van de 2 stadsdebatten die in februari van dit jaar plaats vonden. Je kan er informatie krijgen over hoe ze de mening van de Ninovieter hebben vertaald naar de definitieve keuzes voor de toekomst van de Fabeltasite.

Welke ideeën hebben ze meegenomen? Welke ideeën hebben ze niet kunnen meenemen en waarom? Deze en al jouw andere vragen beantwoorden de stad en de Provincie eind juni. Graag tot dan! Afspraak in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove) doorlopend van 14 tot 18 uur.

Advies

In tussentijd verwerkten de partners alle input van het participatietraject. Het advies van de Ninovieter is voor de partners zeer belangrijk. Dit advies is wel niet bindend. Dat wil zeggen dat de partners sommige ideeën meenemen in de toekomstvisie, maar andere ideeën niet. Geïnspireerd door de input van het participatietraject, heeft de kerngroep enkele principiële keuzes gemaakt.

De focus ligt op volgende thema’s:

  1. Mobiliteit: met onder andere keuzes over de ontsluiting en de nieuwe brug.
  2. Programma: wat houdt de toekomstige stadswijk in en hoe groot zal die zijn? Hoeveel woningen, welk type en welke voorzieningen komen daar?
  3. Vormgeving van de nieuwe wijk met onder andere de waterproblematiek en ruimte voor groen, natuur en publieke ruimte.

Voorafgaand

In 2015 gaven de partners het startsein van het participatietraject. Tijdens de Autovrije Zondag kwamen heel wat nieuwsgierige Ninovieters een kijkje nemen in de Fabriekstraat. In januari vond een infomarkt plaats. Iedereen kon er tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer info krijgen over het project. Nadien gingen de partners in debat met de Ninovieter: tijdens het stadsdebat kregen de inwoners de kans om te debatteren over thema's zoals wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid. Het resultaat van die debatten is een brede waaier van innovatieve ideeën, enkele bedenkingen en kritische vragen. Een overzicht van de veelgestelde vragen en een antwoord hierop vind je via www.ninove.be/fabeltasite.

Praktisch

Wanneer: zaterdag 24 juni, doorlopend van 14 tot 18 uur
Waar: oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

 

 

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Patrick Wohlmutter of Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Tania De Jonge Schepen van ruimtelijke ordening, Stad Ninove
Wouter Vande Winkel Schepen van openbare werken, Stad Ninove
Ann Wittouck of Katrien van Nieuwenhuyze Dienst ruimtelijke ordening, Stad Ninove
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Patrick Wohlmutter of Reinout Debergh dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Tania De Jonge Schepen van ruimtelijke ordening, Stad Ninove
Wouter Vande Winkel Schepen van openbare werken, Stad Ninove
Ann Wittouck of Katrien van Nieuwenhuyze Dienst ruimtelijke ordening, Stad Ninove
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent