Skip to Content

Provincie en stad Aalst maken van Leirekensroute groene fietssnelweg

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst hebben een toekomstvisie klaar voor de Leirekensroute. Samen zullen ze deze route vormgeven als een groene fietssnelweg. Er is nu een concreet ontwerp klaar voor het gedeelte fietssnelweg tussen Bergekouter en Beugemstraat. 

Fietssnelweg F27, beter gekend als de Leirekensroute, is de fietsverbinding tussen Aalst en Londerzeel (circa 20 km) en volgt grotendeels het historisch spoortracé. Deze fietsverbinding is een onderdeel van een groene as bestaande uit waardevolle bomen en bermen.

De Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant onderzochten samen met de stad Aalst en de gemeenten Merchtem, Opwijk en Londerzeel hoe de Leirekensroute kan omgevormd worden van een populaire recreatieve route naar een groene fietssnelweg. Heel wat andere (lokale) actoren werden actief betrokken bij het opmaken van deze toekomstplannen.

Ontwerp klaar voor stuk F27 in Aalst

Het ontwerp voor het stuk fietssnelweg tussen Bergekouter en Beugemstraat (circa drie km) in Aalst is nu klaar. De keuze gaat uit naar een fietsweg in asfalt met een breedte van vier meter. Er wordt verlichting voorzien langs de fietssnelweg en op de kruispunten.Ter hoogte van het Mijlbeekbos en in de open ruimte komt er geen verlichting om het ecologisch evenwicht niet te verstoren.

Waar de F27 een lokale weg kruist, zal de fietser op de fietssnelweg zo veel mogelijk voorrang hebben op het overige verkeer. De kruispunten worden over de hele route op eenzelfde manier gerealiseerd: met verkeersplateau, gekleurde asfalt en een middeneiland op de fietssnelweg om aan te kondigen dat men een kruispunt nadert.

De Leirekensroute is een prachtige route omwille van het vele groen en het mooie landschap waar men doorheen fietst. Er werd gekozen om dit groene lint te behouden en zelfs nog te versterken.

Inforonde

De Provincie en de stad Aalst wilden de omwonenden uitgebreid informeren en bevragen tijdens een infomarkt. Door de coronamaatregelen is dat uiteraard onmogelijk. Als alternatief is er een online consultatieronde. 

Wie meer informatie wil over de toekomstvisie voor de Leirekensroute of het concrete ontwerp voor het gedeelte fietssnelweg F27 in Aalst wil inkijken, kan terecht op de website van de stad Aalst. De plannen en een infobundel zijn er beschikbaar.

Concrete vragen kan men mailen naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be. De consultatieronde wordt afgesloten op maandag 14 december 2020.

Provincie Oost-Vlaanderen, een fietsbestuur bij uitstek

De Provincie Oost-Vlaanderen zal optreden als bouwheer voor dit gedeelte fietssnelweg tussen Bergekouter en Beugemstraat in Aalst. De werken starten in 2021. De kosten worden geraamd op 700 000 EUR. De financiering gebeurt via het investeringsprogramma van de Provincie Oost-Vlaanderen met 50% subsidie van de Vlaamse Overheid via het Fietsfonds.

Deze legislatuur (2020-2025) plant De Provincie ook nog de verbetering van de F27 op het grondgebied van Aalst tussen Beugemstraat en de grens met Opwijk (6,5 kilometer).

"Fietssnelwegen zijn de ruggengraat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) en verbinden Vlaamse steden en belangrijke tewerkstellingsplaatsen met elkaar. Een fietssnelweg brengt je vlot, veilig en comfortabel naar je werk, de school of de winkel. Ook zijn fietssnelwegen geliefd als ommetje om je te ontspannen in je vrije tijd. Fietssnelwegen bieden je een aangename en zo goed als autovrije fietsroute. Dat is goed voor je humeur, het klimaat en je gezondheid."  

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent