Provincie en RATO coördineren beheer Aziatische hoornaar in Oost-Vlaanderen

Dinsdag 14 mei 2024 - In vergelijking met 2023 worden er dit jaar tot vier keer meer meldingen van nesten van Aziatische hoornaars verwacht. De Provincie Oost-Vlaanderen, RATO vzw en de Oost-Vlaamse steden en gemeenten slaan daarom de handen in elkaar in de strijd tegen de invasieve exoot. Half april lanceerde de Provincie een oproep naar de lokale besturen om in te stappen in een gecoördineerd beheer. Van de 60 Oost-Vlaamse gemeenten reageerden 57 positief.

“De bestrijding blijft gratis voor melders op voorwaarde dat hun lokaal bestuur instapte in het gecoördineerde beheer. De bestrijding gebeurt op het terrein door opgeleide medewerkers van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw vanaf begin juni tot half november 2024.”

​gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland
“De kerntaak van RATO vzw is rattenbestrijding, maar de laatste 15 jaar is er heel wat kennis opgebouwd rond het beheer van invasieve exoten, waartoe de Aziatische hoornaar de laatste drie jaar behoort.”

​Joop Verzele, voorzitter RATO vzw

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een invasieve exotische wespensoort en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen. Ze mag niet worden verward met de Europese hoornaar, een inheemse soort die geen bedreiging vormt. De Aziatische hoornaar jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Bij een lagere aanwezigheid van honingbijen vallen ze andere inheemse bestuivers aan. Doordat bijen belangrijke bestuivers zijn, vormen ze indirect dus ook een bedreiging voor de biodiversiteit.

De Aziatische hoornaar helemaal wegkrijgen uit Oost-Vlaanderen zal niet meer lukken. Door lokaal beheer wil de Provincie de negatieve gevolgen verminderen en beperken. Nesten die zich bevinden aan gebouwen, nesten laag tegen de grond of dichtbij bewoning geven meer overlast en krijgen prioriteit in de bestrijding.

Waarneming melden

Burgers die een Aziatische hoornaar spotten, kunnen hun waarneming melden op de website van Vespa-Watch. Zo helpen ze mee om de populatie in kaart te brengen.

De vrijwilligers van Vespa-Watch bekijken vervolgens of het effectief om een Aziatisch hoornaar gaat en geen gewenste inheemse soort.

Aanpak beheer

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet in de coördinatie van de meldingen die via RATO vzw zal verlopen. De lokale besturen betalen de nestbestrijding. De kost van de bestrijding wordt zo laag mogelijk gehouden.

Voor de inwoners van de lokale besturen die meedoen aan het gecoördineerde beheer is de bestrijding gratis.

Aan burgers wordt uitdrukkelijk gevraagd om zelf geen bestrijdingsacties te ondernemen. Meld een waarneming via Vespa-Watch en laat de volgende stappen over aan de professionelen.

Meer info over het beheer van Aziatische hoornaar in Oost-Vlaanderen vind je terug op oost-vlaanderen.be/aziatische-hoornaar.

Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw & Platteland

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent