Skip to Content

Provincie en POM Oost-Vlaanderen werken aan relance lokale economie in post-coronatijdperk

Actieplan van 950 000 EUR en 12,6 miljoen EUR investeringen in lokale economie

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen plannen volop te investeren in Oost-Vlaamse lokale bedrijven.

De Provincie werkt aan een actieplan van 950 000 EUR. Daarnaast vraagt de Provincie aan de POM om 12,6 miljoen EUR investeringen te realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende (energie)investeringen.

De voorspellingen van het planbureau vorige week waren niet fraai: een krimp van het bbp met maar liefst 8%. Heel wat mensen zitten intussen thuis in tijdelijke werkloosheid, handelaars en bedrijven houden noodgedwongen de deuren dicht. De ongerustheid bij de ondernemers is groot.

Het provinciebestuur wil zijn bevoegdheden maximaal inzetten om hen te ondersteunen.

Sociaal en duurzaam ondernemerschap

Zo werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan een actieplan van zo’n 950 000 EUR.

"Met het provinciebestuur kozen we voorheen al voor een sterke focus op lokaal, sociaal en duurzaam ondernemen. We gaan die focus de komende weken nog versterken."

Kurt Moens, Eerste gedeputeerde bevoegd voor Economie

Toch is het niet de bedoeling om elders te gaan besparen, schulden te maken of belastingen te verhogen.

Gedeputeerde Kurt Moens: “Het is uiterst belangrijk dat ook onze burgers volop kunnen blijven aankopen bij onze lokale ondernemers: we gaan dus in niemands zakken zitten. De financiën van de Provincie blijven in evenwicht. Ons actieplan bestaat eruit dat we een aantal geplande stevige ingrepen vervroegen en versneld uitvoeren, zodat ze zo snel mogelijk kunnen renderen voor onze bedrijven.

Daarbij wordt er over gewaakt dat er geen overlap is met maatregelen van andere overheden. De Provincie kiest daarom bewust voor een aantal niches. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ondersteunen van ecosystemen voor sociaal en duurzaam ondernemerschap, het ondersteunen van pilootprojecten rond kringloopeconomie, het ondersteunen van triple helix-projecten waar overheid, bedrijven en kennisinstellingen de handen in elkaar slaan en heel wat flankerende en promotionele maatregelen.

Rollend fonds

Ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) – die jaarlijks ruim 1,6 miljoen EUR werkingstoelage en 200 000 EUR investeringssubsidie ontvangt van het provinciebestuur – wordt ingeschakeld in het relanceplan. De POM werd gevraagd om 12,6 miljoen EUR investeringen te realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende (energie)investeringen.

Dieter Geenens, directeur POM: “Oost-Vlaanderen telt 16 890 ha aan bedrijventerreinen waar maar liefst 10 500 bedrijven gevestigd zijn, velen actief in de maakindustrie. De impact op onze tewerkstelling kan dus moeilijk overschat worden. We trachten dan ook een win-winsituatie te creëren door met ons investeringsfonds de lokale verduurzamende investeringen van ondernemers te versterken." 

Het betreft projecten met een duidelijk rendement waar ondernemers samen voor aan de slag willen gaan, maar die net nog dat extra duwtje zekerheid en ondersteuning nodig hebben. De ondernemers realiseren met de steun van de POM dan hun noodzakelijke investeringen, het lokale industriële cluster wordt versterkt, en de financiële participatie vanuit de Provincie wordt 5 tot 10 maal gemultipliceerd. Zo’n 'rollend fonds' heeft al eerder z’n slagkracht bewezen in Nederland bijvoorbeeld en het biedt bovendien antwoord op de vraag van de ondernemingswereld naar het bundelen van krachten.

 

Lokaal kopen en consumeren

Ook de burgers zelf kunnen investeren in de lokale economie, nu en na de coronacrisis.

Gedeputeerde Kurt Moens: "Koop en consumeer vandaag lokaal en eens het leven weer in al z’n kleuren herneemt, blijf dat vooral doen! Ook dát is zorg dragen voor elkaar.”

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Dieter Geenens Directeur POM
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Dieter Geenens Directeur POM
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent