Provincie en Merelbeke ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

Maandag 27 mei 2024 - Op vrijdag 24 mei stelden de Provincie Oost-Vlaanderen en lokaal bestuur Merelbeke de fietsroutekaart van Merelbeke voor. Die brengt twaalf knelpunten in kaart waar mensen zich het minst veilig voelen als ze fietsen door Merelbeke fietsen. De fietsroutekaart is een belangrijk onderdeel van de ambitie van Merelbeke om een echte fietsgemeente te worden. Aan de knelpunten werden dan ook acties gekoppeld die de fietsroutes veiliger moeten maken.

De fietsroutekaart kwam tot stand dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de Provincie, Merelbeke en haar inwoners en UGent. Tussen 1 maart en 1 mei 2023 konden inwoners en gebruikers online de fietsroutes doorgeven die ze het vaakst gebruiken en de obstakels die ze op hun weg tegenkomen. Vervolgens verfijnden onder meer de scholen en bewonersplatformen de routes en knelpunten. Merelbeke koppelt nu gericht acties aan de knelpunten om zo de fietsroutes veiliger te maken.

“De fietsroutekaart is een mooie stap vooruit in ons engagement om van Merelbeke een echte fietsgemeente te maken. We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. Alles start met het in kaart brengen van de routes en de gevaren die erop liggen. Dat onze eigen inwoners hieraan hebben meegewerkt, en met veel enthousiasme hebben aangegeven waar de moeilijkheden liggen, bewijst dat zij dezelfde ambitie hebben.”

Luc Van Huffel, schepen van Mobiliteit Merelbeke

Opvolger van schoolroutekaart

Van 2008 tot 2020 liep het project 'schoolroutekaarten'. Daaraan namen 44 gemeenten, waaronder Merelbeke, deel. Vanaf 2021 werd dit initiatief uitgebreid naar kaarten voor alle fietsers en fietsroutes: de fietsroutekaarten.

Sinds de opmaak van de schoolroutekaart, die dateert uit 2013, ondernam Merelbeke verschillende acties om knelpunten weg te werken. Zo is de vroegere Bergwijkbrug vervangen, de Potaardeberg is volledig heraangelegd met nieuwe fietspaden, de Kloosterstraat is heringericht als fietsstraat en kreeg de oversteek aan 'Ketske Bonjour' de nodige accentverlichting.

De gevaarlijke punten blijven evenwel de drukke verkeersassen waar veel auto’s, fietsers en voetgangers samenkomen. Voorbeelden zijn de oversteekplaats van de Trekweg over de Zwijnaardsesteenweg, de kruising van de Heidstraat met de Van Laetestraat, en de oversteek van de Hundelgemsesteenweg naar de Motsenstraat en Schellebellepontweg. Allemaal punten die Merelbeke in de toekomst wil aanpakken.

Fietsroutekaarten voor de hele provincie

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciaal fietsbeleid.

In 2022 werden de eerste fietsroutekaarten in Zele, Erpe-Mere, Mariakerke (Gent) en Buggenhout voorgesteld. In 2023 volgden Geraardsbergen en Lede. In 2024 was Nazareth al aan de beurt, nu gevolgd door Merelbeke. Binnenkort worden de fietsroutekaarten van Eeklo en Melle voorgesteld. De opmaak van de fietsroutekaart van Lievegem is opgestart.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken en hen helpen om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietsroutekaart kan je online raadplegen via Fietsroutes Oost-Vlaanderen, Fietstrack of merelbeke.be/fietsroutekaart.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent