Provincie en Lede ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

De Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Lede hebben op vrijdag 9 juni de fietsroutekaart van Lede voorgesteld. Deze kaart toont zowel de meest gebruikte fietsroutes als de knelpunten op de routes. Aan de knelpunten werden ook acties gekoppeld die de fietsroutes veiliger moeten maken.

De fietsroutekaart kwam tot stand dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de Provincie, gemeente Lede, UGent, lokale politie en inwoners. De burgers gaven input over de fietsroutes die ze het vaakst gebruiken. Ze duidden daarbij ook meteen de obstakels aan die ze op hun weg tegenkomen. Stakeholders zoals de scholen, leden van gemeentelijke commissies en raden (middenstands-, jeugd-, cultuur- en seniorenraad, verkeerscommissie, ...) verfijnden vervolgens de routes en knelpunten. Het lokaal bestuur koppelde tot slot acties aan de knelpunten die toelaten om de fietsroutes veiliger te maken.

“De fietsroutekaart is een mooie stap vooruit in ons engagement om van Lede een fietsgemeente te maken. We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. Alles start met het in kaart brengen van de routes en de gevaren die erop liggen. Dat onze eigen burgers hieraan hebben meegewerkt, en met veel enthousiasme hebben aangegeven waar de moeilijkheden liggen, bewijst dat zij dezelfde ambitie hebben: Lede omtoveren tot een waar fietsparadijs.”

Geertrui Van de Velde, burgemeester van Lede

Fietsroutekaarten voor de hele provincie

Van 2008 tot 2020 liep het project Schoolroutekaarten, waaraan 44 gemeenten deelnamen. Vanaf 2021 werd dit initiatief uitgebreid naar kaarten voor alle fietsers en fietsroutes: de Fietsroutekaarten.

In 2022 werden de eerste Fietsroutekaarten voorgesteld in Zele, Erpe-Mere en Buggenhout. In april 2023 volgde de fietsroutekaart van Geraardsbergen. Vandaag is Lede aan de beurt. De opmaak loopt momenteel nog in Merelbeke en Nazareth. Binnenkort starten Eeklo en Melle.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciaal fietsbeleid.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken en hen helpen om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietsroutekaarten kan je raadplegen via de website van de Provincie, via Fietsroutes Oost-Vlaanderen en Fietstrack.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent