Provincie en Geraardsbergen ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

De Provincie Oost-Vlaanderen en Lokaal Bestuur Geraardsbergen hebben de fietsroutekaart van Geraardsbergen voorgesteld. De kaart toont de meest gebruikte fietsroutes en ook de knelpunten op deze routes. Aan deze knelpunten werden acties gekoppeld die de fietsroutes veiliger moeten maken. De fietsroutekaart is een belangrijk onderdeel van de ambitie van Geraardsbergen om, naast wielerstad, ook een echte fietsstad te worden.

De fietsroutekaart kwam tot stand dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, Lokaal Bestuur Geraardsbergen, UGent, de lokale politie en de inwoners. De burgers gaven input over de fietsroutes die ze het vaakst gebruiken. Ze duidden daarbij ook meteen de obstakels aan die ze op hun weg tegenkomen. Stakeholders zoals de Fietsersbond, scholen en ondernemers verfijnden vervolgens de routes en knelpunten. Het lokaal bestuur koppelde tot slot acties aan de knelpunten die de fietsroutes veiliger moeten maken.

“De fietsroutekaart is een mooie stap vooruit in ons engagement om van Geraardsbergen een echte fietsstad te maken. Alles start met het in kaart brengen van de routes en de gevaren die erop liggen. Dat onze eigen burgers hieraan hebben meegewerkt, en met veel enthousiasme hebben aangegeven waar de moeilijkheden liggen, bewijst dat zij dezelfde ambitie hebben: Geraardsbergen omtoveren tot een waar fietsparadijs.”

Fernand Van Trimpont, schepen van Mobiliteit

Fietsroutekaarten voor de hele provincie 

Van 2008 tot 2020 liep het project rond de schoolroutekaarten waaraan 44 gemeenten deelnamen. Vanaf 2021 werd dit initiatief uitgebreid naar kaarten voor alle fietsers en fietsroutes: de fietsroutekaarten.

In 2022 werden de eerste Fietsroutekaarten voorgesteld in Zele, Erpe-Mere en Buggenhout. De opmaak loopt momenteel nog in Lede. Vandaag is Geraardsbergen aan de beurt en binnenkort starten Eeklo en Melle.

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaarten vormen een belangrijk sluitstuk van het provinciaal fietsbeleid.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken en hen helpen om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietsroutekaart kan je online raadplegen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent