Skip to Content

Provincie en gemeente realiseren samen fietssnelweg F7 in De Pinte

Het nieuwe deel van de fietssnelweg F7 in De Pinte werd recent geopend. Daarmee is de F7 in De Pinte afgewerkt en kunnen fietsers in rechte lijn naar Gent fietsen.

Nieuw deel van fietssnelweg

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde het laatste onderdeel van de fietssnelweg F7 tussen de Nijverheidsstraat en de Daningsdreef. Het IJzerenwegpad is nu een vrijliggende, verharde fietsweg van 3 meter breed. Het fietspad is over een afstand van 500 meter aangelegd in asfalt en wordt binnenkort voorzien van kwalitatieve verlichting.

Het bestaande pad werd al veelvuldig gebruikt door fietsers. Maar door de verbreding en de verharding fungeert het pad nu ook als echte fietssnelweg. Dankzij de medewerking van Infrabel lukte dit binnen de voorziene ruimte.

“Veel mensen zijn terecht blij dat fietsen vandaag wel nog mogelijk blijft, zowel voor een portie lichaamsbeweging als voor noodzakelijke verplaatsingen – uiteraard mits het bewaren van de nodige afstand van andere fietsers. Hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele maar bovendien voldoende ruim gedimensioneerde fietssnelwegen bewijzen dan zeker ook in deze uitzonderlijke tijden meer dan ooit hun belang!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Extra aandacht ging naar de waterhuishouding en de stabiliteit. Over een afstand van 500 meter werd een keermuur en een drainerend gootelement geplaatst tussen de fietsweg en het spoorwegdomein. Op die manier kan het regenwater wegstromen richting het spoor. Ook langs de kant van de tuinen werd op bepaalde plaatsen een keerelement voorzien.

De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 317 822,23 EUR (incl. btw) en wordt bekostigd door de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie Oost-Vlaanderen omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Infrabel stelde de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. Het Lokaal bestuur De Pinte staat voortaan in voor het goede beheer en het onderhoud ervan.

Het bedrijf Van Robays nv uit Zulte stond in voor de aanleg van het fietspad.

Provincie Oost-Vlaanderen, pionier in fietssnelwegen

De nieuwe fietsinfrastructuur maakt onderdeel uit van de fietssnelweg F7. De verbinding vanaf De Pinte richting het station van Deinze tussen de Karrestraat en de Beekstraat staat ook nog op de planning voor 2020. In Deinze staat de realisatie van de brug over de Volhardingslaan in 2021 op de planning. Ook verderop richting en in Zulte worden in 2021 deeltrajecten aangelegd. Op die manier wil de Provincie zo snel mogelijk fietssnelweg F7 op haar grondgebied afwerken.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent