Provincie en Eeklo ontwikkelen fietsroutekaart voor veiliger fietsverkeer

Donderdag 30 mei 2024 - Op woensdag 29 mei stelden de Provincie Oost-Vlaanderen en stad Eeklo de fietsroutekaart van Eeklo voor. Die brengt zeven knelpunten in kaart waar mensen zich het minst veilig voelen als ze door de stad fietsen. De fietsroutekaart is een belangrijk onderdeel van de ambitie van Eeklo om een echte fietsstad te worden. Aan de knelpunten werden dan ook acties gekoppeld die de fietsroutes veiliger moeten maken.

Lokaal bestuur Eeklo, Provincie Oost-Vlaanderen en UGent sloegen de handen in elkaar. Tussen juni en november 2023 konden inwoners en gebruikers online de fietsroutes doorgeven die ze het vaakst gebruiken en de obstakels die ze op hun weg tegenkomen. Vervolgens verfijnden onder meer de scholen en bewonersplatformen de routes en knelpunten.

De stad koppelt gericht acties aan de knelpunten om zo de fietsroutes veiliger te maken. De digitale fietsroutenetwerkkaart wordt vanaf nu jaarlijks geactualiseerd met de gerealiseerde aanpassingen en verbeteringen.

“De fietsroutekaart is een mooie stap vooruit in ons engagement om van Eeklo een echte fietsstad te maken. We beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is. Alles start met het in kaart brengen van de routes en de gevaren die erop liggen. Dat onze eigen inwoners hieraan hebben meegewerkt, en met veel enthousiasme hebben aangegeven waar de moeilijkheden liggen, bewijst dat zij dezelfde ambitie hebben.”

​schepen van Mobiliteit Michel De Sutter

Fietsroutekaarten voor de hele provincie

Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is een fietsvriendelijk beleid al jaren een belangrijk speerpunt. De Provincie legt zelf fietssnelwegen aan en gemeenten kunnen provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van fietspaden. Ook via het tragewegenbeleid worden trage wegen befietsbaar gemaakt. De fietsroutekaart vormt een belangrijk sluitstuk van het provinciaal fietsbeleid.

In 2022 werden de eerste fietsroutekaarten in Zele, Erpe-Mere, Mariakerke (Gent) en Buggenhout voorgesteld. In 2023 volgden Geraardsbergen en Lede. Dit jaar waren Nazareth en Merelbeke al aan de beurt, nu gevolgd door Eeklo. Binnenkort wordt de fietsroutekaart van Melle voorgesteld en de fietsroutekaart van Lievegem is in ontwikkeling.

"Met deze fietsroutekaart willen we alle fietsers, jong en ouder, aanmoedigen om de fiets te gebruiken en hen helpen om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.”

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De fietsroutekaart kan je online raadplegen via Fietsroutes Oost-Vlaanderen en Fietstrack.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Michel De Sutter stad Eeklo, schepen voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent