Skip to Content

Provincie draagt standbeeld bokser Cyriel Delannoit over aan stad Geraardsbergen

Vandaag, vrijdag 25 september, draagt de Provincie Oost-Vlaanderen het standbeeld van bokser en Geraardsbergenaar Cyriel Delannoit officieel over aan de stad Geraardsbergen.

In 1948 werd Cyriel Delannoit voor de eerste keer Europees Kampioen. Exact vijftig jaar na deze glorieuze overwinning plaatste de Provincie Oost-Vlaanderen als eerbetoon een standbeeld aan de toenmalige hoofdingang van provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. Het kunstwerk werd gemaakt door Jean-Pierre Coopman, een andere bekende Belgische bokser.

In de loop van de jaren ontving domein De Gavers steeds meer bezoekers. De hoofdingang werd verplaatst waardoor het kunstwerk niet langer zichtbaar was voor bezoekers.

Cyriel Delannoit, ‘den bokser’, verdient een meer prominente plaats in Geraardsbergen. Daarom besliste het provinciebestuur eind 2019 om het standbeeld in langdurige bruikleen te geven aan de stad Geraardsbergen.

"En nu is het eindelijk zo ver. Het kunstwerk wordt eerst gerestaureerd. In het voorjaar van 2021 keert de volksjongen dan terug naar zijn stad Geraardsbergen."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de Recreatiedomeinen

Cyriel Delannoit

Geraardsbergenaar Cyriel Delannoit was een middengewicht bokser. Hij kreeg de bijnaam Tarzan en werd op 23 mei 1948 een eerste keer Europees Kampioen op de Heizel in Brussel. Maar liefst 20 000 sportliefhebbers waren er getuige van hoe Cyriel Delannoit de ongenaakbaar gewaande Fransman Marcel Cerdan versloeg en hem een eerste nederlaag in 105 bokskampen aansmeerde. Het leverde Cyriel de 321ste plaats op in de lijst ‘De Grootste Belg'.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein De Gavers Jo Petrus
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein De Gavers Jo Petrus
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent