Provincie, Dendermonde en VPK maken samen werk van duurzaam verwarmen

Straks wordt Dendermonde deels verwarmd met een warmtenet. Die warmte komt onder andere van een nieuw te bouwen groene energiecentrale die ook VPK van energie zal voorzien. De papier- en kartonfabrikant wil tegen 2030 komaf maken met de huidige steenkoolcentrale en werkt samen met de Provincie en de stad aan een duurzame toekomst onder de noemer ‘Warm Dendermonde’.

Win-win

Een warmtenet kan je zien als een grootschalige centrale verwarming. Het is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte levert aan gezinnen en bedrijven, maar net zo goed aan een ziekenhuis of openbaar zwembad.

"Warm Dendermonde, dat is een positieve en bewuste keuze voor duurzaam verwarmen op stadsniveau via een warmtenet. Vandaar ook de naam."

schepen Dirk Abbeloos

Een warmtenet is niet iets dat je in een-twee-drie aanlegt. Net daarom slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en papier- en kartonfabrikant VPK in Oudegem de handen in elkaar. Dat ook een bedrijf als VPK Group aan boord stapt, hoeft niet te verbazen. In haar fabriek maakt VPK kartonnen verpakkingen die voor 100% bestaan uit gerecycleerd materiaal. Een volledig circulair proces.

‘Maar een fabriek laten draaien, daar is energie voor nodig. Nu wordt die deels geproduceerd via een steenkoolcentrale op het fabrieksterrein. VPK wil tegen 2030 verlost zijn van die steenkool. Daarom investeren we mee in een nieuwe, groenere energiecentrale. Die zal ook restwarmte opleveren en daarmee kun je delen van de stad verwarmen. Een win-win dus.’

Alexis Zenner, Managing Director VPK Paper

Pionieren

Een energiecentrale poot je niet zomaar eventjes neer. Daar gaat een hoop studiewerk aan vooraf.

"Die denkoefening zal gebeuren op niveau van de Provincie, waarbij we nauw samenwerken en overleggen met de stad en vele andere stakeholders. We streven naar een zo miniem mogelijke impact op omgeving en milieu’.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Maar er is meer. Stad Dendermonde is ambitieus wanneer het gaat over de transitie naar duurzamere energie. Ze werkt volop aan een warmteplan voor het volledige grondgebied van Dendermonde. Zo’n warmteplan brengt in kaart welke gebieden in aanmerking komen om collectieve warmtesystemen aan te leggen - een belangrijke stap in de richting van duurzaam en fossielvrij verwarmen.

Jeugdig enthousiasme

Enkele Oudegemse klassen werkten rond het thema van duurzame warmte en gingen er ook creatief mee aan de slag. Met een stapel papier en karton werd onder andere een grote maquette gebouwd die heel concreet toont hoe een warmtenet werkt. Een paar van de jongeren werkten ook mee aan het campagnefilmpje om Warm Dendermonde te lanceren. Ze sluiten hun glansrol in de video niet voor niets af met de groepskreet ‘Wij geven Warm Dendermonde een dikke duim! Jij toch ook?!’

En nu?

In eerste instantie moet er heel wat huiswerk gemaakt worden. Denk maar aan een locatieonderzoek en planprocedure voor de energiecentrale die in het voorjaar van 2024 van start gaat. Het warmteplan voor Dendermonde is in opmaak en wordt begin 2024 verwacht. Dit plan zal aantonen waar precies in Dendermonde de aanleg van een warmtenet opportuun is. Daarna worden gesprekken gestart om een ontwikkelaar en exploitant te zoeken voor het warmtenet.

De ontwikkeling van de energiecentrale en aanleg van een warmtenet is werk van jaren. Een warmtenet is ook iets dat langzaam groeit en niet alle spelers sluiten tegelijkertijd aan. Een eerste haalbaarheidsstudie rond het warmtenet toont alvast dat verschillende mogelijke tracés technisch mogelijk zijn. De studie bevestigt daarmee het veelbelovende potentieel van het project.

Alle info vind je via warm.dendermonde.be.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Dirk Abbeloos schepen, stad Dendermonde
Marius Meremans schepen, stad Dendermonde
Stephanie De Smedt Marketing Partner, VPK
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Dirk Abbeloos schepen, stad Dendermonde
Marius Meremans schepen, stad Dendermonde
Stephanie De Smedt Marketing Partner, VPK
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent