Skip to Content

Provincie deelt expertise waterschade erfgoed met Belgische Blauwe Schildcomité

Op dinsdag 26 oktober bracht het Belgische Blauwe Schildcomité een werkbezoek aan de provinciale erfgoedsite Ename om er de calamiteitenwerking van de Provincie te bekijken. De organisatie coördineert mee de hulpverlening door vrijwilligers bij musea, archieven, monumenten, kerken, ... in Wallonië na de wateroverlast van deze zomer. De provinciale depotconsulenten hebben heel wat kennis en ervaring als het over waterschade gaat.

Het Belgische Blauwe Schildcomité is lid van het door het KIK opgerichte crisiscomité waarin zowel erfgoedactoren en instellingen als administraties samenkomen. Ze brengen gegevens over de getroffen gebieden in kaart, wisselen informatie uit over de genomen maatregelen en bereiden gezamenlijke acties voor. De organisatie wil nu graag voortbouwen op deze werking, die in een sneltempo werd opgezet.

Provincie biedt expertise

De organisatie bezocht daarvoor het door Vlaanderen erkende onroerenderfgoeddepot in het Erfgoedcentrum in Ename. Dat is het kloppend hart van het provinciaal depotbeleid. De Provincie ontwikkelde heel wat expertise op vlak van calamiteiten in de erfgoedsector.

Zo is er een netwerk met afspraken tussen de depots. De provinciale depotconsulenten kunnen advies en opleiding geven aan andere erfgoedorganisaties rond calamiteiten. De uitleendienst heeft bovendien toestellen zoals ventilatoren, luchtontvochtigers en dataloggers ter beschikking en in het depot in Ename wordt ook steeds plaats vrijgehouden voor stukken die dringend onderdak moeten krijgen. Daarnaast zijn er ook diepvriezer, een koelcel, anoxiekamer, werkruimte, … om aangetast of beschadigd erfgoed gepast te bewaren en te behandelen.

Waardevolle terreinervaring

De provinciale depotconsulenten snelden eerder al te hulp bij wateroverlast in het Amsab-ISG en in de oude stadsbibliotheek in Gent, in het STEM in Sint-Niklaas en in het archief van Oudenaarde, en bij een brand in de kerk van Paulatem. Een van de eerste tips bij waterschade is oppassen om het erfgoed niet te bruusk terug te laten drogen. Een eerste reflex is de verwarming opzetten, maar dit kan leiden tot een schimmelexplosie.

Hulp bij wateroverlast Wallonië

Na het nieuws van de wateroverlast in Wallonië bood het provinciebestuur onmiddellijk haar hulp aan, niet het minst rond erfgoed. Zo werden verschillende toestellen uitgeleend om in te zetten bij de nazorg van aangetast erfgoed.

“Mochten wij in die situatie zitten, zouden wij ook blij zijn geholpen te worden. Het is een kleine moeite om de expertise en de logistiek die wij sowieso hebben rond calamiteiten ter beschikking te stellen. Het is altijd een goede zaak om niet het warm water uit te vinden, maar voort te bouwen op de beschikbare kennis. We zijn blij dat onze investeringen het erfgoed ten goede komen.”

An Vervliet, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

“Van bij het begin van de overstromingen kwam meteen een grote golf van solidariteit op gang, ook voor het erfgoed. We konden een online systeem van vrijwilligers opzetten om op die manier de beheerders van getroffen instellingen gespecialiseerde hulp aan te bieden. Dankzij de hulp van velen, waaronder ook het Erfgoedcentrum in Ename, konden we op bepaalde plaatsen het verschil maken en het erfgoed dat bij deze ramp dreigde verloren te gaan in veiligheid te brengen”.

Britt Claes, penningmeester van het BBS 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Lien Lombaert beleidsmedewerker dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Lien Lombaert beleidsmedewerker dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent