Skip to Content

Provincie brengt Erfgoedgids uit over het Huis Beaucarne te Ename

In de reeks ‘Erfgoedgidsen’ brengt het Oost-Vlaamse provinciebestuur de geschiedenis van het 18de-eeuwse herenhuis Huis Beaucarne, in Ename (Oudenaarde), onder de aandacht. Het is huidige bewoner, kunsthistoricus en nazaat, Julien Fornari, die de lezer meeneemt in dit prachtige pand.

Het boek wordt voorgesteld naar aanleiding van 30 jaar Open Monumentendag en is onder meer te verkrijgen in het Huis zelf, dat op 9 september tussen 10 en 18 uur zijn deuren openzet (opgelet: bezoek te reserveren via info@huisbeaucarne.be).

Treed binnen in de 18de eeuw

Open de deur van het langgerekte witte huis aan het met platanen omzoomde dorpsplein van erfgoeddorp Ename en stap binnen in de 18de eeuw. Huis Beaucarne is prachtig bewaard omdat het sinds de aankoop in 1748 door dezelfde familie is bewoond. De authentieke historische interieurs en collecties werden gekoesterd en uitgebreid, onder andere met objecten uit de nabij gelegen archeologische abdijsite van Ename. De bewaarde druivenserre in de sfeervolle, diepe tuin is letterlijk uniek.

De ontstaansgeschiedenis van het huis, de tuin en zijn bewoners werden te boek gesteld door de huidige bewoner en kunsthistoricus Julien Fornari. Hij dook in de archieven en de fotoalbums en brengt in deze Erfgoedgids het boeiende relaas van de 18de-eeuwse familiewoning, die trouwens sinds kort te bezoeken is of waar u kan genieten van een Afternoon Tea.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor erfgoed: “De Provincie heeft een nauwe band met Ename. De ruïne van de oude abdij vormt er het uitgangspunt en de aanleiding voor een brede erfgoedwerking, een staalkaart van het erfgoedbeleid dat onze Provincie voert. Wij ondersteunen dan ook het feit dat, naast het overheidsinitiatief, ook privépersonen de erfgoedzorg ter harte nemen. Dit geldt zeker voor de familie Fredericq en Fornari, nazaten van de Beaucarnes, die alles in het werk stellen om hun familiepatrimonium te vrijwaren en – meer en meer – op een stijlvolle manier te ontsluiten.”

 

In de Erfgoedgids neemt de auteur de lezer mee naar alle plekjes van het huis en de tuin. Boeiend te lezen hoe men ook in latere tijden de ‘18de-eeuwse ziel’ van het huis nog wou versterken door het aankopen van de juiste aankleding of meubelstukken. De interieurs worden daarbij niet museaal gepresenteerd, maar eerder dans son jus, origineel en authentiek, alsof het altijd zo was en is geweest. Dit draagt in grote mate bij tot de belevingswaarde van deze erfgoedparel.

Fraaie Erfgoedgids

Het boek is rijkelijk geïllustreerd omdat de uitgever kon putten uit een gedegen collectie archief- en familiefoto’s, aangevuld met fraaie sfeerfoto’s van de huidige salons. Ook de tuin met de unieke serre komt volledig tot zijn recht in de foto’s van provinciaal huisfotograaf Tom Willocq.

Een parel van een Erfgoedgids voor op de koffietafel.

Het boek telt 112 blz. en is te verkrijgen in het Huis Beaucarne, het Provinciaal Erfgoedcentrum, het pam Ename en in het PAC Het Zuid in Gent. Het kan ook per mail besteld worden op erfgoed@oost-vlaanderen.be en is te vinden in de betere boekhandel.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent