Provincie breit vervolg aan ludieke tuincampagne

Zet de bloemetjes maar buiten

In het najaar van 2023 lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen de ludieke campagne 'het zaad van een maat kan geen kwaad'. De Provincie wilde met deze campagne de Oost-Vlamingen inspireren om te kiezen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Met de lente in aantocht breit ze een vervolg aan deze succesvolle campagne met nog meer inspiratie en tips en tricks om tot actie over te gaan. Zet de bloemetjes buiten!

20.000 zaadzakjes

Wie in het najaar een inheems zakje bloemenzaad bestelde op de campagnewebsite kreeg niet één, maar twee zakjes zaad toegestuurd. De boodschap was duidelijk: deel je liefde voor een natuurlijke tuin met vrienden en zet elkaar aan tot actie! Op die manier gingen maar liefst 20.000 zakjes bloemenzaad de deur uit, goed voor in totaal 80.000 m² bloementuin deze lente. De zaadjes werden bovendien klaargemaakt voor verzending door een bedrijf uit de sociale economie, een bewuste keuze van de Provincie.

Klimaatgezonde en natuurlijke tuinen

Klimaatverandering is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Gelukkig is het de natuur zelf die ons het best wapent tegen die klimaatverandering. Een natuurlijke en klimaatgezonde tuin is vergelijkbaar met een grote airco. Door te ontharden en plaats te maken voor water en groen in onze tuinen temperen we de klimaateffecten en vele kleintjes maken daarbij een heel groot. Met enkele slimme ingrepen zorgen we er bovendien voor dat er meer vlinders en nuttige dieren onze tuinen bezoeken.

"Wordt het een ongewoon natte lente of krijgen we net een extreem droog voorjaar? Door de klimaatverandering wordt één van deze twee scenario’s steeds meer waarschijnlijk. Te nat of te droog: het is belangrijk dat we ons wapenen tegen de effecten van het veranderend klimaat. En onze tuinen spelen daarin een zeer belangrijke rol. Wip die tegels er dus uit en zet je tuin in de bloemetjes!"

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu & Natuur

Website

De campagnewebsite zaadvaneenmaat.be kreeg een opfrisbeurt met lentetips waarmee mensen dit seizoen onmiddellijk aan slag kunnen. De site is heel laagdrempelig opgebouwd. Bezoekers komen er meer te weten over hoe je een klimaatvriendelijke en meer natuurlijke tuin kan creëren, met focus op vier thema’s: bodem, water, dieren en groen. De website legt ook de link met andere acties en campagnes, zoals 'Tegelwippen' en 'Maai Mei Niet', die naadloos aansluiten bij de campagne van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Raadpleeg de website voor inspirerende tuintips. Maak van je tuin een levendig, groen paradijs waar het echt genieten is, voor jou én de natuur!

De campagne ‘Zaad van een maat’ kadert binnen het Plattelandsproject ‘Tuin van de toekomst’. De Provincie wil met deze campagne tuineigenaars in Oost-Vlaanderen inspireren om te kiezen voor een klimaatvriendelijke en biodiverse tuin. Dit project krijgt financiële ondersteuning vanuit Europa (ELFPO).

Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur
Anneleen Demey dienst Klimaat, Milieu & Natuur

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent