Skip to Content

Provincie betoelaagt innovatief en circulair landbouwproject met 24 700 EUR

De mattentaart is een bekend streekproduct en de Geraardsbergse mattentaart heeft sinds 2007 een Europees erkende geografisch beschermde status. Bij de productie van de matten komt melkwei vrij als nevenproduct. Met het project ‘Van wei naar wij’ van de stad Geraardsbergen in samenwerking met de lokale landbouwers worden uit dit restproduct nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. De Provincie verleent aan het project een subsidie van 24 700 EUR; de partners brengen samen 13 300 EUR in.

Wei ontstaat bij het stremmen van melk. De wei bevat nog veel stoffen uit de melk en heeft een zeer hoge biologische waarde wat het product uiterst geschikt maakt als grondstof. Met het project ‘Van wei naar wij’ wordt een structurele oplossing geboden voor de verwerking en het valoriseren van de nevenstroom zodat de productie van de matten aantrekkelijker wordt voor de landbouwers.

Het project heeft een dubbel doel. Enerzijds worden uit de wei nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. Anderzijds worden sociaal geëngageerde ondernemers die samenwerken rond circulaire economie samen gebracht in een lerend netwerk. Het project kadert in de lokale voedselstrategie Geraardsbergen en in de promotie van de korte keten via Lekker Oost-Vlaams, het herkomstlabel voor de Oost-Vlaamse hoeve en streekproducten.

"Het project richt zich op een nog onontgonnen grondstof, de zure wei uit de productie van mattentaarten, en is een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe, marktklare producten. Het project stimuleert lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met kringloopdenken en lokale voeding als uitgangspunt."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Door het valoriseren van de wei én het zoeken naar een logistiek model wordt het produceren van matten aantrekkelijker voor de landbouwers. Dat resulteert in een alternatief model voor de meer grootschalige productie en verwerking in de voedselketen. En door het verbreden van het aanbod wordt meteen het cultureel erfgoed, het maken van matten, geborgd.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Koen Fauconnier beleidsmedewerker Landbouw
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Koen Fauconnier beleidsmedewerker Landbouw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent