Provincie adviseert (ver)bouwers op de BIS-Beurs

7 tot 15 oktober 2023

Van zaterdag 7 tot en met zondag 15 oktober vindt in Flanders Expo in Gent de BIS-beurs (Bouw- en interieursalon) plaats. In hal 1 vind je het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van Provincie Oost-Vlaanderen terug. Daar kunnen (ver)bouwers terecht met al hun vragen over duurzaam bouwen en verbouwen. De adviezen van het steunpunt zijn niet alleen objectief, ze houden ook rekening met de toekomst, het veranderende klimaat en de economische realiteit.

Circulaire bouwmaterialen en technieken

Een belangrijk element daarbij is het gebruik van circulaire materialen en technieken. De fabricage van traditionele bouw- en isolatiematerialen legt namelijk vaak een groot beslag op onze omgeving en grondstoffen. Daarnaast kunnen veel van deze materialen niet hergebruikt worden, waardoor ze een enorme ecologische voetafdruk hebben.

Naast een breed gamma van circulaire materialen op de stand, vind je dit jaar op de BIS-beurs ook de mobiele unit circulair bouwen. Dat is een demo-unit met 45 maquettes van circulaire bouwmethodes. Telkens met een technische fiche die inzicht geeft in technische aandachtspunten en de milieu-impact van elke methode. Bezoekers kunnen naar hartenlust ontdekken, voelen, ruiken en vergelijken.

Is jouw woning klaar voor de toekomst?

Het advies van het steunpunt verschilt van ander (ver)bouwadvies omdat het ook rekening houdt met andere aspecten dan enkel de bouwtechnische en energetische dimensies. Ook klimaataspecten komen aan bod zoals hittebestendigheid, wateropvang en -infiltratie en integratie van groen. De klimaatverandering zorgt ervoor dat deze elementen steeds belangrijker worden om het comfort en de veiligheid van je woning in de toekomst te kunnen behouden. Door bijvoorbeeld in te zetten op ontharding van je tuin, de aanplant van bomen, struiken, gevelgroen of een groendak beperk je de hitte in huis in de zomer én profiteren insecten, bijen en vogels mee.

“De klimaatverandering zorgt voor extremen die gevolgen hebben voor onze manier van wonen. Het advies van onze renovatieadviseurs gaat verder dan de klassieke energetische en bouwaspecten. Door verstandig en toekomstgericht te (ver)bouwen hebben burgers een positieve invloed op de klimaatverandering, en zijn ze voorbereid op de toekomst.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Bezoekers die benieuwd zijn wat ze nog kunnen doen om klimaatvriendelijker te wonen kunnen op de BIS-beurs een infosessie ‘klimaatbestendig wonen’ volgen. De sessie vindt plaats op 8 en 14 oktober om 11.30 uur en op 13 oktober om 16 uur in de adviesruimte in hal 4.

Fossielvrij verwarmen

Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en stookolie, in woningen wordt steeds meer beperkt omwille van hun invloed op het klimaat en de luchtkwaliteit. De energietransitie is in volle gang: voor nieuwbouwwoningen is er vandaag al een verbod op gasketels. Op termijn wordt (wellicht) ook het gebruik van fossiele brandstoffen voor de verwarming van bestaande gebouwen uitgefaseerd.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen geeft op de BIS-beurs een infosessie ‘fossielvrij verwarmen’. Op een laagdrempelige manier krijg je uitleg over wat nodig is om over te stappen naar een duurzame warmtebron. Deze infosessie vindt plaats op 7 en 15 oktober om 11.30 uur en op 13 oktober om 17 uur.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Saskia Libbrecht dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Saskia Libbrecht dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent