Skip to Content

Provinciale uitleendienst start met inleverboxen

7/7 en 24/24 ontleend materiaal terugbrengen

De uitleendienst van de Provincie Oost-Vlaanderen biedt voortaan inleverboxen aan. Klanten kunnen het ontleende materiaal op het door hen gekozen tijdstip terugbrengen, buiten de reguliere werktijden. Een inleverbox huren kost 10 EUR. 

"Hiermee willen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Nu kunnen ze 7/7 en 24/24 het ontleende materiaal terugbrengen."  

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor de Uitleendienst

De provinciale uitleendienst heeft drie magazijnen verspreid over de provincie. Verenigingen, buurtcomités, scholen, steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen kunnen er licht- en geluidsinstallaties, beamers, tentoonstellingspanelen, volksspelen ... ontlenen. 

Het materiaal terugbezorgen kan nu ook via de de inleverboxen. Deze zijn momenteel al beschikbaar in de magazijnen in Gent en Sint-Niklaas. In Gent gaat het over zeven boxen van 2,8 x 1,35 x 2,4 m en een box van 2,00 x 1,35 x 2,4 m. De huurprijs hiervoor bedraagt telkens 10 EUR.

In Sint-Niklaas gaat het over zes inleverboxen die variëren van 4,1 x 3,3 m tot 6,4 x 4,1 m De huurprijs hiervoor bedraagt eveneens 10 EUR.

De inleverboxen in Geraardsbergen komen er vanaf het voorjaar 2022.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor de provinciale uitleendienst
Leentje Grillaert gedeputeerde voor de provinciale uitleendienst
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent