Skip to Content

Provinciale toeleg voor heraanleg trage weg in Oordegem

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor het herstellen en heraanleggen van een trage weg in Oordegem.

De gemeente Lede wil een trage weg nr 289, VW41, Kerkweg herstellen en heraanleggen in de deelgemeente Oordegem. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk Oordegem.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij de heraanleg van trage wegen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Tijdens de zitting van 2 mei 2019 kende de Oost-Vlaamse deputatie een vaste belofte van toelage toe van 1 026,95 EUR, als tussenkomst in het herstellen en de heraanleg van deze voetweg.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent