Skip to Content

Provinciale toelages voor functionele verlichting langs wegen voor fietsverkeer

De Oost-Vlaamse Provincieraad kent toelages toe voor het plaatsen van functionele verlichting langs wegen voorbehouden voor fietsverkeer in Destelbergen, Melle en Zulte.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Destelbergen

De gemeente Destelbergen plaatste functionele verlichting aan het fietspad langs de spoorlijn L59, tussen de Burgstraat en de Pensionaatstraat. Het fietspad maakt deel uit van de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen). Het fietspad is een LAF 2013-008 en onderdeel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse Provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 14 072,70 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Melle

De gemeente Melle plaatste functionele verlichting aan het fietspad langs het jaagpad tussen de Wezenstraat en de Brusselsesteenweg (N9). Het fietspad is een LAF-2015-011 en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse Provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 2 867,36 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Zulte

De gemeente Zulte heeft functionele verlichting geplaatst langs fietssnelweg F7 (Gent-Kortrijk) tussen de Waalstraat en de Meylegemstraat. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse Provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 55 481,96 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent