Skip to Content

Provinciale toelages voor functionele verlichting en voor herinrichting trage weg

De Oost-Vlaamse deputatie kent toelages toe voor het plaatsen van functionele verlichting langs wegen voorbehouden voor fietsverkeer in Ronse en De Pinte en voor het herinrichten van een trage weg in Lembeke.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie de fiets te gebruiken of gebruik te maken van het tragewegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van verlichting langs deze fietspaden en het herinrichtingen van trage wegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor functionele verlichting in Ronse

De stad Ronse wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F421 tussen het kruispunt Engelsenlaan en de grens met Rozenaken.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 54 514,37 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Provinciale toelage voor functionele verlichting in De Pinte

De gemeente De Pinte wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F7, op het deel dat loopt langs de spoorlijn L75 tussen de Keistraat en de Nijverheidstraat.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 20 210,21 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Provinciale toelage voor heraanleg trage weg in Lembeke

De gemeente Kaprijke wil buurtweg nr.12 (BW12) herinrichten in de deelgemeente Lembeke. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk Lembeke.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 12 045,55 EUR, als tussenkomst in het herinrichten van BW12 in Lembeke.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent