Provinciale toelagen voor het aanleggen van fietspaden in Oudenaarde, Destelbergen, Laarne en Lochristi

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan Oudenaarde, Destelbergen, Laarne en Lochristi voor het aanleggen van fietspaden. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Laarne

De gemeente Laarne wil i.k.v. een rioleringsproject fietspaden aanleggen langs Steentjesstraat, Lange Meire, Wegvoeringstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%. De deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 886 552 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Oudenaarde

De stad Oudenaarde wil fietspaden aanleggen langs de Bourgondiëstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 51 347,41 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden en een fietsbrug in Destelbergen

De gemeente Destelbergen wil fietspaden en een fietsbrug aanleggen langs de Koedreef.

Deze fietsinfrastructuur maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 54 309,67 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden en fietsbrug.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Lochristi

De gemeente Lochristi wil fietspaden aanleggen langs de Persijzerstraat en Leemstraat.

Het fietspad langs de Persijzerstraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt dus in aanmerking voor een toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 201 092,34 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Het fietspad langs de Leemstraat maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt in aamerking voor een toelage van 40%. Hiervoor kende de deputatie een vaste belofte van toelage toe van 92 100,75 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent