Skip to Content

Provinciale toelage voor tragewegenkaarten in Sint-Niklaas, heraanleg trage weg in Brakel en functionele verlichting in Wachtebeke

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor:

  • de opmaak en bedrukking van tragewegenkaarten in Sint-Niklaas
  • de heraanleg van een trage weg in Brakel 
  • het plaatsen van functionele verlichting langs een fietssnelweg in Wachtebeke

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie de fiets te gebruiken of gebruik te maken van het tragewegennetwerk. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden en verlichting hierlangs, het (her)aanleggen van trage wegen en het opmaken van tragewegenkaarten."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor tragewegenkaarten in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas wil tragewegenkaarten opmaken en drukken voor het grondgebied van de stad, namelijk de deelgemeenten Sinaai, Belsele en Nieuwkerken.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 2 950,89 EUR als tussenkomst in de kosten voor het opmaken en drukken van deze tragewegenkaarten.

Provinciale toelage voor heraanleg trage weg in Brakel

De gemeente Brakel heeft buurtweg 48 'Burreken' in de deelgemeente Zegelsem heraangelegd. Buurtweg 48 maakt deel uit van het tragewegennetwerk Brakel.

De Oost-Vlaamse Provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 11 399,23 EUR als tussenkomst in de heraanleg van deze weg.

Provinciale toelage voor functionele verlichting langs fietssnelweg F421 in Wachtebeke

De gemeente Wachtebeke wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F421 in het Kloosterbos langs de oude spoorwegbedding OL77 tussen Walderdonck en Lelielaan. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 30 133,21 EUR als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent