Skip to Content

Provinciale toelage voor trage wegen in Nazareth en Kaprijke

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor het herinrichten en heraanleggen van trage wegen in Nazareth en Kaprijke.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij de heraanleg van trage wegen." 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toelage voor het herinrichten van een trage weg in Nazareth

De gemeente Nazareth wil de voetweg 164 en de verlengde voetweg 58, tussen Mantelstraat en Nieuwlandstraat, herinrichten.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk. 

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 18 087,81 EUR als tussenkomst in het herinrichten van de weg.

Toelage voor het heraanleggen van een trage weg in Kaprijke

De gemeente Kaprijke wil een trage weg heraanleggen in de deelgemeente Lembeke.

Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 40 000 EUR als tussenkomst in het herinrichten van de buurtweg 35.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent