Skip to Content

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting in Ronse en de heraanleg van trage wegen in Kaprijke

De Oost-Vlaamse deputatie kende een toelage toe voor het plaatsen van verlichting langs fietssnelweg F421 in Ronse en voor de heraanleg van trage wegen in Kaprijke.

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting in Ronse

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken, daarom ondersteunen we gemeenten bij het aanleggen van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit 

De stad Ronse wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F421 t.h.v. de stationsomgeving (vanaf parking NMBS t.e.m. fietsenstalling). Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%. 

De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 8 936,78 EUR als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de heraanleg van trage wegen in Kaprijke

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het tragenwegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij het heraanleggen van trage wegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De gemeente Kaprijke wil een trage weg, buurtweg 12, heraanleggen in de deelgemeente Lembeke. Deze weg maakt deel uit van het tragewegennetwerk Kaprijke.

De deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 9 831,25 EUR als tussenkomst in het herinrichten van buurtweg 12 in Lembeke.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent