Skip to Content

Provinciale toelage voor het plaatsen van naambordjes langs trage wegen in Wichelen en Gavere

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor het plaatsen van naambordjes langs trage wegen in Wichelen en Gavere.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van signalisatie die het tragewegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt." 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toelage voor het plaatsen van naambordjes langs trage wegen in Wichelen

De gemeente Wichelen wil naambordjes plaatsen langs trage wegen.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 4 952,63 EUR als tussenkomst voor het plaatsen van deze bordjes.

Toelage voor het plaatsen van naambordjes langs trage wegen in Gavere

De gemeente Gavere wil naambordjes plaatsen langs trage wegen.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 1 837,42 EUR als tussenkomst voor het plaatsen van deze bordjes.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent