Provinciale toelage voor het aanleggen van een fietstunnel en van fietspaden te Gent

Dinsdag 6 maart 2018 —

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

De stad Gent wil een fietstunnel onder de spoorlijn aan Dampoort station aanleggen en een aansluiting met de fietswegen gelegen op fietssnelweg F400 (fietspaden).

Deze fietsinfrastructuur maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De werken komen in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 100% (fietspaden F400) en 40% (fietstunnel).

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 1 316 686,50 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietsinfrastructuur.

Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit