Provinciale toelage voor het aanleggen van een fietstunnel en van fietspaden te Gent

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

De stad Gent wil een fietstunnel onder de spoorlijn aan Dampoort station aanleggen en een aansluiting met de fietswegen gelegen op fietssnelweg F400 (fietspaden).

Deze fietsinfrastructuur maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. De werken komen in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 100% (fietspaden F400) en 40% (fietstunnel).

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 1 316 686,50 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietsinfrastructuur.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent