Skip to Content

Provinciale toelage voor heraanleg en heropening trage wegen in Lebbeke

De Provincie Oost-Vlaanderen kent toelages toe voor de heraanleg en de heropening van trage wegen in Lebbeke. 

Provinciale toelage voor heraanleg trage weg

De gemeente Lebbeke wil buurtweg 45 (BW45), die de verbinding maakt tussen de Opstalstraat en de Potaardestraat, heraanleggen. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk deelgebied Heizijde.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 8 803,48 EUR, als tussenkomst in het heraanleggen van de weg.

Provinciale toelage voor heropening trage weg

De gemeente Lebbeke wil buurtweg 42 (BW42), een trage weg tussen de Poelstraat en Dammekensstraat heropenen. Deze weg maakt deel uit van het trage wegennetwerk Heizijde en zorgt voor de ontsluiting van het Poelbos.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 2 750,57 EUR, als tussenkomst in het heropenen van BW42.

 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit:

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij het heraanleggen van trage wegen."

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent