Skip to Content

Provinciale toelage voor fietspaden in Kluisbergen, Lebbeke, Hamme en Gent

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Kluisbergen, Lebbeke, Hamme en Gent willen aanleggen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toelage voor het aanleggen van een fietspad in Kluisbergen

De gemeente Kluisbergen wil een fietspad aanleggen langs het kruispunt Ponstraat / F45.

Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 10 335,97 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Toelage voor het aanleggen van fietspaden in Lebbeke

De gemeente Lebbeke wil fietspaden aanleggen langs de Opstalstraat

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 78 562,15 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Toelage voor het aanleggen van fietspaden in Hamme

De gemeente Hamme wil fietspaden aanleggen in de Bookmolenstraat langs de N446 Waasmunster - Hamme - Dendermonde. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 152 816,49 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Toelage voor het aanleggen van fietspaden in Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen langs de as 'Lentestraat – Herfststraat – St-Coletastraat – Lucas De Heerestraat'. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 29 206,16 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

De stad Gent wil ook fietspaden aanleggen langs de as 'Nieuwhof – Brunaustraat – Jean Béthunestraat – Doornakkerstraat – Jos Verdegemstraat' in Sint-Amandsberg. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 106 031,47 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent