Skip to Content

Provinciale toelage voor fietspaden in Gent, Merelbeke, Lievegem en Erpe-Mere

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die stad Gent, gemeenten Merelbeke, Lievegem en Erpe-Mere willen aanleggen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we steden en gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toelage voor het aanleggen van een fietsersbrug langs de Watersportbaan

De stad Gent wil een fietsersbrug aanleggen langs de Watersportbaan. Deze brug maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komt dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 2 775 257,96 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietsersbrug.

Toelage voor het aanleggen van fietspaden langs de Braemkasteelstraat /Emanuel Hielstraat in Gentbrugge

De stad Gent wil fietspaden aanleggen langs de Braemkasteelstraat /Emanuel Hielstraat in Gentbrugge. Deze fietspaden maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 604 623,79 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Toelage voor het aanleggen van een fietspad langs de Proeftuinstraat

De stad Gent wil een fietspad aanleggen langs de Proeftuinstraat. Dit fietspad maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 73 978,45 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Toelage voor het aanleggen van een fietspad langs de as Groendreef

De stad Gent wil een fietspad aanleggen langs de as Groendreef. Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 205 950,98 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Toelage voor het aanleggen van fietspaden langs Tijarm

De stad Gent en de gemeente Merelbeke willen fietspaden aanleggen langs Tijarm.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 72 600 EUR aan Stad Gent en van 52 472,33 EUR aan gemeente Merelbeke als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Toelage voor het aanleggen van een fietspad in Lievegem

De gemeente Lievegem wil een fietspad aanleggen langs de Weststraat. 

Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 322 369,27 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Toelage voor het aanleggen van een fietspad in Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere wil een fietspad aanleggen langs Sprinkel – Fase 2.

Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 202 773,92EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent