Skip to Content

Provinciale toelage voor fietspaden in Gent en Ronse

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de steden Gent en Ronse willen aanleggen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor het aanleggen van fietspaden langs de Vroonstallestraat en de Evergemsesteenweg in Gent

De stad Gent wil een fietspad aanleggen langs de Vroonstallestraat. Dit fietspad maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het komt dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een toelage toe van 26 547,74 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Ook wil de Stad Gent fietspaden aanleggen langs de Evergemsesteenweg. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een toelage toe van 457 736,67 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse

De stad Ronse wil fietspaden aanleggen langs de F421 Fietssnelweg tussen de Viermaartlaan en het station op de oude treinbedding. Dit fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een toelage toe van 116 177,46 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent