Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Zulte en Gent en plaatsen van verlichting in Zele

Woensdag 31 oktober 2018 — De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeente Zulte en de Stad Gent willen aanleggen. De gemeente Zele krijgt een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs een fietssnelweg.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden"

Provinciale toelage voor het aanleggen van fietspaden in Zulte

De gemeente Zulte wil naar aanleiding van wegen- en rioleringswerken fietspaden aanleggen in de Warandestraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 211 495,19 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor het aanleggen van fietspaden in Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen langs Papiermolenstraat en een deel van de fietssnelweg F400 realiseren tussen de Noormanstraat en de Mahatma Gandhistraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 798 640,47 EUR  als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting in Zele

De gemeente Zele wil functionele verlichting plaatsen langs de fietssnelweg F413 gelegen langs de spoorlijn 57.

De fietssnelweg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De werken komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 76 275,93 EUR als tussenkomst in het plaatsen van deze verlichting.

 

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen