Skip to Content

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Wichelen en het plaatsen van verlichting in Oosterzele

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die stad Ronse en gemeente Wichelen willen aanleggen. Gemeente Oosterzele krijgt ook een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in de Rode Mutslaan in Ronse naar aanleiding van wegen- en rioleringswerken

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen in principe in aanmerking voor een Provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 110 932,56 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Wichelen

De gemeente Wichelen wil fietspaden aanleggen langs Bogaert. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 1 319 021,21 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen in Oosterzele

De gemeente Oosterzele wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F417 (Melle-Zottegem) langs Van Thorenburglaan - Schellaertweg, Roosbroekstraat – Van Thorenburghlaan en Houte - Kalle. De fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 72 387,93 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs deze drie deeltrajecten van de fietssnelweg F417, die Melle met Zottegem verbindt.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent