Skip to Content

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Aalst en plaatsen van verlichting in Beveren

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de stad Ronse en de stad Aalst willen aanleggen. De Stad Ronse en de gemeente Beveren krijgen ook een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen.

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken, daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit   

Provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad en het plaatsen van openbare verlichting langs dit fietspad in Ronse

De stad Ronse wil een fietspad aanleggen langs het verlengde van de Beekstraat, de Savooistraat kruisend tot aan de Drieborrebeekstraat en zal eveneens langs dit fietspad functionele verlichting plaatsen.

Het fietspad maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Het komt dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 65 702,40 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

Voor de verlichting wordt een tussenkomst van 40% voorzien nl. 8 359,71 EUR.

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Aalst

Naar aanleiding van het heraanleggen van de Grote Baan in Herdersem wil de stad Aalst fietspaden aanleggen langs:

  • Grote Baan Middenweg – woning nr. 237 + A. De Cockstraat
  • Wijngaardveld Kapelleommegang – woning nr. 237 – grens Wieze

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse provincieraad kende een vaste belofte van toelage toe van 475 015,90 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietssnelweg F4 in Beveren

De gemeente Beveren wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F4 tussen de H. Consciencestraat en de Parmastraat over een afstand van 2 730 m.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De kosten voor het plaatsen van verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 106 693,79 EUR als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs dit fietspad.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent