Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Melle

Woensdag 29 augustus 2018 — De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeente Melle wil aanleggen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

De gemeente Melle wil fietspaden aanleggen langs de Koningsdonkstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 20 007,23 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen