Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Lochristi, Lokeren, Zulte en Aalst

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Lochristi, Lokeren, Zulte en Aalst willen aanleggen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Lochristi

De gemeente Lochristi wil fietspaden aanleggen langs Verleydonckstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 603 292,33 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad in Lokeren

De stad Lokeren wil een fietspad aanleggen doorheen het Josephine-Charlottepark en wil langsheen dit fietpad verlichting plaatsen.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 118 754,49 EUR, als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad en het plaatsen van verlichting erlangs.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Zulte

De gemeente Zulte wil fietspaden aanleggen langs de Warandestraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 206 256,77 EUR, als tussenkomst in het aanleggen van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Aalst

De stad Aalst wil fietspaden aanleggen langs de Grote Baan in Herdersem.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 521 310,35 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent