Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Laarne en Destelbergen

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeente Laarne en de gemeente Destelbergen willen aanleggen.

 

 

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit

 

Destelbergen

De gemeente Destelbergen wil fietspaden aanleggen langs de Leenstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 69 098,22 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Laarne

De gemeente Laarne wil fietspaden aanleggen langs de Steentjesstraat, Lange Meire, Wegvoeringstraat, Molenstraat e.a. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 991 362,76 EUR als tussenkomst in het aanleggen van deze fietspaden.

Contacteer ons
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent