Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Laarne en Destelbergen

Woensdag 5 juli 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeente Laarne en de gemeente Destelbergen willen aanleggen.

 

 

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit

 

Destelbergen

De gemeente Destelbergen wil fietspaden aanleggen langs de Leenstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 69 098,22 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Laarne

De gemeente Laarne wil fietspaden aanleggen langs de Steentjesstraat, Lange Meire, Wegvoeringstraat, Molenstraat e.a. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 991 362,76 EUR als tussenkomst in het aanleggen van deze fietspaden.

Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit