Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent, Wichelen, Oosterzele en Erpe-Mere

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de stad Gent, gemeente Wichelen, gemeente Oosterzele en gemeente Erpe-Mere willen aanleggen. 

 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen langs de Groenestaakstraat, Botestraat en Gaverstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 687 603,96 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Wichelen

De gemeente Wichelen wil fietspaden aanleggen langs Bogaert.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 867 541,83 EUR als tussenkomst in de aanleg van dit fietspad.

 

Provinciale toelage voor de aanleggen van fietspaden in Oosterzele

De gemeente Oosterzele wil fietspaden aanleggen langs Boerestraat en Kalle.

Deze fietspaden maken deel uit van de fietssnelweg F417 en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een toelage van 100%. 

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 822 652,38 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere wil fietspaden aanleggen langs Broekstraat en Diepestraat in de deelgemeente Mere.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 133 047,66 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent