Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent, Sint-Niklaas en Stekene

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Gent, Sint-Niklaas en Stekene willen aanleggen. 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen langs de Papiermolenstraat en een onderdeel van de fietssnelweg F400 realiseren tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ganhistraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. 

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 963 837,60 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor het aanleggen van fietspaden in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas wil fietspaden aanleggen langs de Vossekotstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 567 854,17 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden en herinrichten oversteek F41 in Stekene

De gemeente Stekene wil fietspaden aanleggen langs de Nieuwstraat en de oversteek van de F41 t.h.v. de Nieuwstraat heraanleggen.

De fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 212 929,72 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Voor het heraanleggen van de oversteek F41 in de Nieuwstraat, fietscorridor op het voormalige LangeAfstandsFietspad (LAF), wordt door de Provincie een investeringssubsidie toegekend van 116 134,98 EUR.

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent