Skip to Content

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent en Hamme

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de stad Gent en de gemeente Hamme willen aanleggen. 

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit

 

Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen in de Groenestaakstraat, Botestraat en Gaverstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 80%. De deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 727 661,89 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Hamme

De gemeente Hamme wil fietspaden aanleggen langs de Ardoystraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 379 767,79 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Contacteer ons
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit
Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent