Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Gent en Hamme

Donderdag 3 augustus 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de stad Gent en de gemeente Hamme willen aanleggen. 

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit

 

Gent

De stad Gent wil fietspaden aanleggen in de Groenestaakstraat, Botestraat en Gaverstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 80%. De deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 727 661,89 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Hamme

De gemeente Hamme wil fietspaden aanleggen langs de Ardoystraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor toelage van 80%. De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 379 767,79 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit