Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Erpe-Mere, Beveren, Nazareth en De Pinte

Dinsdag 8 augustus 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeenten Erpe-Mere, Beveren, Nazareth en De Pinte willen aanleggen. 

 

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken", zegt gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit. "Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere wil fietspaden aanleggen langs de Broekstraat en Diepestraat in Mere. 

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 113 357,76 EUR, als tussenkomst in het aanleggen van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn L59 tussen Gasdam en de grens met Zwijndrecht in Beveren: fietssnelweg F4 

De gemeente Beveren wil i.k.v. het aanleggen van een fietssnelweg die Oost-Vlaanderen met Antwerpen verbindt, langs de spoorlijn L59 een fietspad aanleggen tussen Gasdam en de grens met Zwijndrecht.
Dit is de uitvoering van de derde fase van het project.

Het nieuwe deel van de fietssnelweg F4 heeft een lengte van 2,75 km.

Dit fietspad is een fietssnelweg (F4) en maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Omdat het een fietssnelweg is komen de werken in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 849 933,77 EUR, als tussenkomst in de aanleg van dit deel van de fietssnelweg.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Nazareth en De Pinte

Deze gemeenten willen fietspaden aanleggen langs de Weefstraat tussen de N60 en de Heirweg inclusief het herinrichten van het kruispunt Heirweg tot een rotonde.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 80%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende aan de gemeente Nazareth een vaste belofte van toelage toe van 205 349,64 EUR en aan de gemeente De Pinte een vaste belofte van toelage van 56 326,71 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit at Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen