Skip to Content

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Aalter en Lokeren en plaatsen van verlichting in Lokeren

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die de gemeente Aalter en de stad Lokeren willen aanleggen. De stad Lokeren krijgt ook een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs een aantal fietswegen.

De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken, daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit   

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Aalter

De gemeente Aalter wil fietspaden aanleggen langs een deel van de Bellemdorpweg. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 185 234,54 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Lokeren

De stad Lokeren wil fietspaden aanleggen langs Doorslaardam. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. 

De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 516 219,55 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

 

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting in Lokeren

De stad Lokeren wil functionele verlichting plaatsen langs volgende fietswegen:

  • F4 langs de Nonnenbosweg-Laerestraat
  • F4 tussen Lammeken en Touwstraat
  • F4 tussen Pijlstraat en grens Waasmunster
  • F413 tussen Driesstraat en Boklaarstraat
  • F413 accentverlichting oversteek Brandstraat
  • op de oude trambedding Doorslaarstraat-Rechtstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van openbare verlichting komen in aanmerking voor een toelage van 100%.

De deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 149 008,76 EUR  als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs deze fietspaden.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis Gedeputeerde voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent