Skip to Content

Provinciale toelage voor aanleg fietspaden in Beveren en Lochristi en naambordjes langs trage wegen in Sint-Martens-Latem

In de zitting van 28 februari 2019 kende de deputatie subsidies toe voor de aanleg van fietspaden in Beveren en Lochristi en het plaatsen van naambordjes langs trage wegen in Sint-Martens-Latem.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar school, het werk of de winkel de fiets te gebruiken. Daarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Beveren

Het Havenbedrijf Antwerpen NV wil fietspaden aanleggen langs de Kwarikweg in Beveren in het havengebied. Het betreft een vrijliggend fietspad, door de aanleg hiervan ontstaat een rechtstreekse link tussen het Waasland en de Waaslandhaven, waardoor fietsen voor woon- werkverkeer aantrekkelijker wordt.

Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 164 541,78 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Lochristi

De gemeente Lochristi wil n.a.v. wegen- en rioleringswerken fietspaden aanleggen langs Kapelleken, een deel van de Schoolstraat en een deel van de Dorpstraat.

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 121 942,11 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Trage wegen Sint-Martens-Latem

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen en recreatie gebruik te maken van het trage wegennetwerk. Hiertoe ondersteunen we gemeenten bij het plaatsen van signalisatie die het trage wegentraject voor de gebruiker kenbaar maakt."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De gemeente Sint-Martens-Latem wil 107 naambordjes plaatsen langs trage wegen.

In de zitting van 28 februari 2019 kende Oost-Vlaamse deputatie een vaste belofte van toelage toe van 2.636,14 EUR, als tussenkomst voor het plaatsen van deze bordjes.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent