Skip to Content

Provinciale sporthal Henleykaai officieel geopend

Op maandag 11 maart is de nieuwe provinciale sporthal Henleykaai in Gent officieel geopend. Leerlingen van de Provinciale scholen konden voor de eerste keer sporten in hun gloednieuwe sporthal.

Eind 2017 startte het Provinciebestuur met de bouw van een nieuwe bijna-energieneutrale sporthal en klassenvleugel  aan campus Henleykaai in Gent. Tegen september wordt verwacht dat ook de 18 klaslokalen en het open leercentrum gebruikt kunnen worden.

De nieuwe sporthal maakt een einde aan het jarenlange tekort aan sportinfrastructuur op de campus. Leerlingen van de vier Provinciale scholen, die gehuisd zijn in campus Henleykaai, hoeven niet meer de bus op om te gaan sporten. De sporthal zal ook worden gebruikt door Gentse stadsscholen voor hun sportlessen. Bovendien heeft basketbalclub Jeugd Gentson hier haar nieuwe thuisbasis.

“Met de nieuwe sporthal op de Henleykaai beschikken we over eigentijdse infrastructuur met dynamische leermiddelen om de eindtermen lichamelijke opvoeding te halen. Als onderwijsverstrekker hebben we ook een belangrijke maatschappelijke rol op vlak van lichamelijke gezondheid. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze sporthal zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten een motiverende leer-, sport- en werkomgeving zal zijn.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Polyvalente klasruimtes

De nieuwe klaslokalen komen er ter vervanging van verouderde noodklassen. Het is een uitnodigend gebouw voor de verschillende leerlingen en cursisten om op een aangename manier les in te volgen. De polyvalente, goed uitgeruste klasruimtes maken nieuwe leervormen mogelijk, zoals: competentiegericht leren, klasoverschrijdend groepswerk en individuele begeleiding. Er is ook een buitenklas en alle voorzieningen voor digitalisering, zoals extra computerklassen, zijn aanwezig.

De aannemer en architect hebben een gebouw gemaakt dat de hoge eisen en verwachtingen heeft ingelost. Het oogt heel eenvoudig, maar het is een ingenieus gebouw met veel mooie details. Het is een realisatie van het consortium THV Furnibo, Persyn, EEG, BobMcMaster en BEL architecten.

De komende maanden wordt ook de buitenaanleg en renovatiewerken uitgevoerd zodat de campus, die onlangs voorlopig werd beschermd, terug in haar ere wordt hersteld.

Subsidies

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, heeft een subsidie toegekend van 3.443 254,64 EUR incl. BTW. Ook Stad Gent en de Vlaamse Waterweg hebben subsidies gegeven voor specifieke infrastructuur, basketbalclub Jeugd Gentson en innovatief werftransport over water, dit alles voor een totaal van 118 509,91 EUR.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Geertrui Vandist dienst patrimonium
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Geertrui Vandist dienst patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent