Skip to Content

Provinciale scholen winnen goud en brons op The Hair Games

Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan en richtpunt campus Oudenaarde wonnen op 27 januari 2020 respectievelijk een gouden en een bronzen medaille op The Hair Games in Brussel. Beide scholen namen deel aan de Start-up Battle, een totaalwedstrijd voor leerlingen uit het Belgisch kappersonderwijs waarin zowel artistiek talent als businessgeest wordt getest. 

De teams voeren onder leiding van een coach een artistieke proef uit binnen het thema 'Inspired by Nature'. Daarna verdedigen zij in een theoretische proef hun businessplan.

De leerlingen scoren hoog qua creativiteit en het voorstellen van een businessplan. Richtpunt campus Oudenaarde, voorheen PIVA Oudenaarde, won in de Start-up Battle een bronzen medaille. Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan, voorheen het PIHS Gent, ging in dezelfde battle naar huis met de gouden medaille.

Beide Oost-Vlaamse scholen scoren al jaren heel hoog. Deze wedstrijd was voorheen het Kampioenschap van België, wat Richtpunt campus Gent Godshuizenlaan al meerdere jaren achter elkaar won.

"Het feit dat we jaar na jaar prestigieuze prijzen wegkapen, toont aan dat ons provinciaal onderwijs tot de top behoort. We zijn heel trots op de prestaties van onze leerlingen."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

The Hair Games wordt sinds 2018 jaarlijks georganiseerd door Coiffure.org. Het is een totaalevent dat plaats vindt in Brussel en twee dagen lang het kappersvak in de schijnwerpers zet.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Eef Verdonck deskundige communicatie directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs
Eef Verdonck deskundige communicatie directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent