Skip to Content

Provinciale scholen voorzien laptops voor eerstejaarsleerlingen

Deze week start in de Richtpunten van het provinciaal onderwijs Oost-Vlaanderen een proefproject in het kader van 'Bring Your Own Device' (BYOD). Elke leerling uit het eerste jaar A-stroom krijgt hierdoor een laptop in bruikleen van de school tot 30 juni 2021. Het provinciebestuur maakte 250 000 EUR vrij om de toestellen aan te kopen.

De Provincie wil blijvend inzetten op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in het onderwijs. De ondersteuning van dit proefproject is dan ook een bewuste keuze die kadert in het ruimer pedagogisch project van het provinciaal onderwijs. Hierbij staan gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen voorop in combinatie met de maximumfactuur. Tijdens het proefproject zullen knelpunten en mogelijke valkuilen in kaart worden gebracht, zodat digitaal onderwijs verder kan worden geoptimaliseerd in de toekomst.

“De voorbije maanden maakte het onderwijs noodgedwongen een digitale sprong voorwaarts. We willen de meerwaarde hiervan ook in de toekomst omarmen en erover waken dat iedereen mee kan stappen in dit verhaal.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor onderwijs

Digitalisering onderwijs

Dit project speelt in op de bredere digitaliseringsgolf in het secundair onderwijs op Vlaams niveau. Op termijn is het de bedoeling dat élke leerling een laptop ter beschikking zal krijgen. Momenteel krijgt iedere leerling van het eerste jaar in de A-stroom een laptop in bruikleen van de school tot 30 juni 2021. De integratie van het toestel tijdens de lessen mag niet beperkt blijven tot het louter meebrengen van de laptop of af en toe iets opzoeken op internet. De laptops zouden op termijn ook een groot aantal papieren leer- en werkboeken kunnen vervangen. Door volop in te zetten op deze digitale werkwijze kan ook de aankoop van dure (werk)boeken in de toekomst gereduceerd worden.

Uiteraard zal er een overgangsfase nodig zijn om de omschakeling naar een digitale leeromgeving mogelijk te maken. Vanaf 1 september 2021 voorziet het departement Onderwijs nog extra middelen om digitalisering een boost te geven.

Contacteer ons
Marie-Thérèse Carrijn Coördinator Richtpunten Oost-Vlaanderen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Marie-Thérèse Carrijn Coördinator Richtpunten Oost-Vlaanderen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent